Krita

 • Kasutajad
 • Eesti 2
 • Minu kool 0

Krita is a free and open source, KDE program for sketching and painting, offering an end–to–end solution for creating digital painting files from scratch by masters.

 

Fields of painting that Krita explicitly supports are concept art, creation of comics and textures for rendering.

 

Modelled on existing real-world painting materials and workflows, Krita supports creative working by getting out of the way and with snappy response.

 

Windows users can download an early testing alpha version right now at this http://krita.org/download, or you can get Krita, for free, right now on Linux (as well as all the latest news and improvements) at Krita.org.

Kategooriad

Joonistamine

Kooliastmed

 • Algkool
 • Põhikool
 • Kutsekool
 • Keskkool
 • Kõrgkool

Õppeained

 • Kõik ained
 • Eesti keel
 • Hispaania keel
 • Inglise keel
 • Prantsuse keel
 • Rootsi keel
 • Saksa keel
 • Soome keel
 • Vene keel
 • Eesti keel
 • Vene keel
 • Kirjandus
 • Matemaatika
 • Bioloogia
 • Füüsika
 • Geograafia
 • Keemia
 • Loodusõpetus
 • Inimeseõpetus
 • Inimgeograafia
 • Karjääriõpetus
 • Psühholoogia
 • Ühiskonnaõpetus
 • Ajalugu
 • Filosoofia
 • Kunstiajalugu
 • Muusikaajalugu
 • Usundiõpetus
 • Kunstiõpetus
 • Muusika
 • 3D
 • Informaatika
 • Programmeerimine
 • Robootika
 • Tehnoloogiaõpetus
 • Lihtsustatud õppekava
 • Käsitöö ja kodundus
 • Kehaline kasvatus
 • Majandus ja ettevõtlusõpe
 • Riigikaitse
 • Tööõpetus
 • Uurimistöö

Keeled

 • Inglise
 • Hispaania
 • Prantsuse

Paketid

 • Free