Mindomo

 • Kasutajad
 • Eesti 2
 • Minu kool 0

Educate tomorrow's thinkers today

 

Through mind mapping, teachers can guide students not only to master a great variety of concepts, but to develop essential learning and thinking skills: generating new ideas, synthesizing and structuring information, problem-solving, decision-making, using evidence to support claims, accurate planning.

 

Use mind maps with your students for brainstorming, essay planning, summarizing books, collecting learning evidence, and more. Create assignments where students can work alone or in groups to create maps that are instantly shared with you. Keep track of all the changes each student makes on a diagramm. When working, students can discuss in the chat section directly on the diagram. The grading functionality will allow you to assess students' activity and save all grades in a downloadable report.

Kategooriad

Mõttekaart

Kooliastmed

 • Põhikool
 • Kutsekool
 • Keskkool
 • Kõrgkool

Õppeained

 • Kõik ained
 • Eesti keel
 • Hispaania keel
 • Inglise keel
 • Prantsuse keel
 • Rootsi keel
 • Saksa keel
 • Soome keel
 • Vene keel
 • Eesti keel
 • Vene keel
 • Kirjandus
 • Matemaatika
 • Bioloogia
 • Füüsika
 • Geograafia
 • Keemia
 • Loodusõpetus
 • Inimeseõpetus
 • Inimgeograafia
 • Karjääriõpetus
 • Psühholoogia
 • Ühiskonnaõpetus
 • Ajalugu
 • Filosoofia
 • Kunstiajalugu
 • Muusikaajalugu
 • Usundiõpetus
 • Kunstiõpetus
 • Muusika
 • 3D
 • Informaatika
 • Programmeerimine
 • Robootika
 • Tehnoloogiaõpetus
 • Lihtsustatud õppekava
 • Käsitöö ja kodundus
 • Kehaline kasvatus
 • Majandus ja ettevõtlusõpe
 • Riigikaitse
 • Tööõpetus
 • Uurimistöö

Keeled

 • Inglise
 • Vene
 • Hispaania
 • Prantsuse
 • Saksa
 • Soome
 • Rootsi

Paketid

 • Free
 • Basic: $ 3/kuu
 • Teacher: $ 4.50/kuu
 • Classroom & School: $ 9/kuu