MindMeister

 • Kasutajad
 • Eesti 2
 • Minu kool 0

MindMeister is considered the best online mind mapping software currently on the market. With its award-winning online version and its free mobile apps for iPhone, iPad and Android, users are able to mind map at school, at home, at the office and even on the go. With MindMeister, mind mapping is so simple and intuitive that anyone from first grader to CEO can use it to improve their productivity and turn their creative ideas into action. MindMeister offers a number of powerful features that let users collaborate and brainstorm online, plan projects, develop business strategies, create dynamic presentations and utilize the countless benefits of mind maps for their education. To this end, MindMeister provides great student and teacher discounts, and even offers free accounts with up to three mind maps in total that provide all the features you need for a simple yet powerful mind mapping experience.

Kategooriad

Mõttekaart

Kooliastmed

 • Põhikool
 • Kutsekool
 • Keskkool
 • Kõrgkool

Õppeained

 • Kõik ained
 • Eesti keel
 • Hispaania keel
 • Inglise keel
 • Prantsuse keel
 • Rootsi keel
 • Saksa keel
 • Soome keel
 • Vene keel
 • Eesti keel
 • Vene keel
 • Kirjandus
 • Matemaatika
 • Bioloogia
 • Füüsika
 • Geograafia
 • Keemia
 • Loodusõpetus
 • Inimeseõpetus
 • Inimgeograafia
 • Karjääriõpetus
 • Psühholoogia
 • Ühiskonnaõpetus
 • Ajalugu
 • Filosoofia
 • Kunstiajalugu
 • Muusikaajalugu
 • Usundiõpetus
 • Kunstiõpetus
 • Muusika
 • 3D
 • Informaatika
 • Programmeerimine
 • Robootika
 • Tehnoloogiaõpetus
 • Lihtsustatud õppekava
 • Käsitöö ja kodundus
 • Kehaline kasvatus
 • Majandus ja ettevõtlusõpe
 • Riigikaitse
 • Tööõpetus
 • Uurimistöö

Keeled

 • Inglise
 • Vene
 • Hispaania
 • Prantsuse
 • Saksa

Paketid

 • Basic
 • Personal: € 4.99/kuu
 • Pro: € 8.25/kuu
 • Business: € 12.49/kuu