Toontastic

 • Kasutajad
 • Eesti 0
 • Minu kool 0

Toontastic 3D is a playful storytelling app that scaffolds the creative writing process and empowers kids to create their own animated cartoons. While Toontastic was not specifically designed for schools, we have heard from a lot of educators over the years that they love how the app sparks their students’ imaginations and uses the Story Arc to help frame their writing. Their students use the app for creating everything from book reports to news broadcasts and foreign language skills.

 

How Toontastic works: 

 

 • Use your photo or design your characters 3D.

 • Tell any story with a range of story arcs.

 • Act out your movie and record your voice.

 • Mix your soundtrack.

 • Save to your photos library. 

 

Works on iOs and Android; phone, tablet and select Chromebooks; and offline.

Kooliastmed

 • Algkool
 • Põhikool

Õppeained

 • Kõik ained
 • Eesti keel
 • Hispaania keel
 • Inglise keel
 • Prantsuse keel
 • Rootsi keel
 • Saksa keel
 • Soome keel
 • Vene keel
 • Eesti keel
 • Vene keel
 • Kirjandus
 • Matemaatika
 • Bioloogia
 • Füüsika
 • Geograafia
 • Keemia
 • Loodusõpetus
 • Inimeseõpetus
 • Inimgeograafia
 • Karjääriõpetus
 • Psühholoogia
 • Ühiskonnaõpetus
 • Ajalugu
 • Filosoofia
 • Kunstiajalugu
 • Muusikaajalugu
 • Usundiõpetus
 • Kunstiõpetus
 • Muusika
 • 3D
 • Informaatika
 • Programmeerimine
 • Robootika
 • Tehnoloogiaõpetus
 • Lihtsustatud õppekava
 • Käsitöö ja kodundus
 • Kehaline kasvatus
 • Majandus ja ettevõtlusõpe
 • Riigikaitse
 • Tööõpetus
 • Uurimistöö

Keeled

 • Inglise

Paketid

 • Free

Sildid

3d loovus