EIS Eksamite infosüsteem

  • Kasutajad
  • Eesti 21
  • Minu kool 0

EIS võimaldab viia läbi ning administreerida teste (nii paberteste kui ka elektroonilisi), hinnata teste elektrooniliselt, anda tagasisidet soorituse kohta ning kuvada hinnatud teste õpetajatele/õpilastele, koostada ja hoiustada elektroonilisi ülesandeid, e-ülesannete kogumikke ja diagnostilisi e-teste, õpetajatel ja õpilastel kasutada elektroonilises pangas hoiustatavaid elektroonilisi ülesandeid, e-ülesannete kogumikke ja diagnostilisi e-teste ning õpetajatel ja õpilastel saada tagasiside testide ja ülesannete tulemustest.

Kooliastmed

  • Algkool
  • Põhikool
  • Keskkool

Õppeained

Keeled

  • Vene
  • Eesti

Paketid

  • Tasuta