ArmoredPenguin.com

 • Kasutajad
 • Eesti 1
 • Minu kool 0

ArmoredPenguin.com contains a number of resources that various people (including educators and students) can use to make puzzles of various types.

 • The Wordsearch puzzle generator allows you to type in a list of your words and generate a wordsearch puzzle.
 • The Crossword puzzle generator allows you to type in a list of your words and clues, and generate a simple crossword puzzle.
 • The Word Match puzzle generator allows you to type in a list of your words and clues, and generate a simple word match puzzle. This is useful for linking concepts or words together such as words and definitions, words from different languages, etc.
 • The Word Scramble puzzle generator allows you to type in a list of your words and generate a scrambled set of letters that match your words.
 • The Math page allows you to build a customized worksheet of simple arithmetic problems.
 • And many more!

Kooliastmed

 • Algkool
 • Põhikool

Õppeained

 • Eesti keel
 • Hispaania keel
 • Inglise keel
 • Prantsuse keel
 • Rootsi keel
 • Saksa keel
 • Soome keel
 • Vene keel
 • Eesti keel
 • Vene keel
 • Kirjandus
 • Matemaatika
 • Bioloogia
 • Füüsika
 • Geograafia
 • Keemia
 • Loodusõpetus
 • Inimeseõpetus
 • Inimgeograafia
 • Psühholoogia
 • Ühiskonnaõpetus
 • Ajalugu
 • Filosoofia
 • Kunstiajalugu
 • Muusikaajalugu
 • Usundiõpetus
 • Kunstiõpetus
 • Muusika
 • Lihtsustatud õppekava
 • Käsitöö ja kodundus
 • Majandus ja ettevõtlusõpe
 • Riigikaitse
 • Tööõpetus

Keeled

 • Inglise

Paketid

 • Free