Formative

 • Kasutajad
 • Eesti 0
 • Minu kool 0

Formative gives you the teaching tools to engage, instruct, and assess

As a Teacher, you will be able to...

- Transform a PDF or Google Doc into an auto-graded quiz
- Present slides with built-in questions for a paced lesson
- Enhance a reading passage with questions
- Add a YouTube video with timestamped questions
- Unleash student creativity with audio and video responses
- Give feedback to students faster than ever
- Watch students show their work in real-time
- Detect if students copy and paste answers
- Monitor student growth against standards over time
- and much more...

Kooliastmed

 • Algkool
 • Põhikool
 • Keskkool
 • Mitteformaalne haridus

Õppeained

 • Kõik ained
 • Eesti keel
 • Hispaania keel
 • Inglise keel
 • Prantsuse keel
 • Rootsi keel
 • Saksa keel
 • Soome keel
 • Vene keel
 • Eesti keel
 • Vene keel
 • Kirjandus
 • Matemaatika
 • Bioloogia
 • Füüsika
 • Geograafia
 • Keemia
 • Loodusõpetus
 • Inimeseõpetus
 • Inimgeograafia
 • Karjääriõpetus
 • Psühholoogia
 • Ühiskonnaõpetus
 • Ajalugu
 • Filosoofia
 • Kunstiajalugu
 • Muusikaajalugu
 • Usundiõpetus
 • Kunstiõpetus
 • Muusika
 • 3D
 • Informaatika
 • Programmeerimine
 • Robootika
 • Tehnoloogiaõpetus
 • Lihtsustatud õppekava
 • Käsitöö ja kodundus
 • Kehaline kasvatus
 • Majandus ja ettevõtlusõpe
 • Riigikaitse
 • Tööõpetus
 • Uurimistöö

Keeled

 • Inglise
 • Vene
 • Hispaania
 • Prantsuse
 • Saksa
 • Soome
 • Rootsi

Paketid

 • Bronze (Free)
 • Silver: 15 $/kuu
 • Gold: Custom/kuu