Liveworksheets

 • Kasutajad
 • Eesti 18
 • Minu kool 0

Liveworksheets allows you to transform your traditional printable worksheets (doc, pdf, jpg...) into interactive online exercises with self-correction, which we call "interactive worksheets".

Students can do the worksheets online and send their answers to the teacher. This is good for the students (it's motivating), for the teacher (it saves time) and for the environment (it saves paper).

Additionally, our interactive worksheets take full advantage of the new technologies applied to education: they may include sounds, videos, drag and drop exercises, join with arrows, multiple choice... and even speaking exercises, that the students must do using the microphone.

Kooliastmed

 • Algkool
 • Põhikool
 • Keskkool
 • Mitteformaalne haridus

Õppeained

 • Kõik ained
 • Eesti keel
 • Hispaania keel
 • Inglise keel
 • Prantsuse keel
 • Rootsi keel
 • Saksa keel
 • Soome keel
 • Vene keel
 • Eesti keel
 • Vene keel
 • Kirjandus
 • Matemaatika
 • Bioloogia
 • Füüsika
 • Geograafia
 • Keemia
 • Loodusõpetus
 • Inimeseõpetus
 • Inimgeograafia
 • Karjääriõpetus
 • Psühholoogia
 • Ühiskonnaõpetus
 • Ajalugu
 • Filosoofia
 • Kunstiajalugu
 • Muusikaajalugu
 • Usundiõpetus
 • Kunstiõpetus
 • Muusika
 • 3D
 • Informaatika
 • Programmeerimine
 • Robootika
 • Tehnoloogiaõpetus
 • Lihtsustatud õppekava
 • Käsitöö ja kodundus
 • Kehaline kasvatus
 • Majandus ja ettevõtlusõpe
 • Riigikaitse
 • Tööõpetus
 • Uurimistöö

Keeled

 • Inglise
 • Hispaania

Paketid

 • Teacher

Sildid

töölehed