TED-Ed

 • Kasutajad
 • Eesti 13
 • Minu kool 0

Browse hundreds of TED-Ed Animations and TED Talks - designed to spark the curiosity of your learners. You'll also find thousands of other video-based lessons organized by the subjects you teach. Create lessons around any TED-Ed Animation, TED talk or YouTube video. You can search for and select a video, then add interactive questions, discussion topics and more. Share the lessons with your students online and track the results.

Kooliastmed

 • Algkool
 • Põhikool
 • Kutsekool
 • Keskkool
 • Kõrgkool

Õppeained

 • Kirjandus
 • Matemaatika
 • Bioloogia
 • Füüsika
 • Geograafia
 • Keemia
 • Loodusõpetus
 • Inimeseõpetus
 • Inimgeograafia
 • Karjääriõpetus
 • Psühholoogia
 • Ühiskonnaõpetus
 • Ajalugu
 • Filosoofia
 • Kunstiajalugu
 • Muusikaajalugu
 • Usundiõpetus
 • Muusika
 • 3D
 • Informaatika
 • Programmeerimine
 • Robootika
 • Tehnoloogiaõpetus
 • Majandus ja ettevõtlusõpe

Keeled

 • Inglise

Paketid

 • Free