OPIQ

 • Kasutajad
 • Eesti 53
 • Minu kool 0

Opiqu varamust leiab parima digitaalse õppevara, mida saab kasutada klassis, kodutöös, distantsõppes kui ka individuaalses õppetöös. Opiqu õppekomplektid koos ülesannete kogudega katavad pea kogu õppekava kõikides ainetes ja klassides. Kõik õpikute peatükid on omavahel sisuliselt tehisintellekti poolt seotud.

 

Opiqu varamus on üle 375 eesti- ja venekeelse teose kirjastustelt Avita, Koolibri, Innove, JA Eesti, Künnimees, Skriibus, Mondo jt. Opiqut saad kasutada erinevate seadmetega: nii nutitelefoni, tahvli kui süle- ja lauaarvutiga. Õpilasel on võimalus Opiqus iseseisvalt töötada, lahendada enesekontrolliga ülesandeid õpiku peatükis, teksti kuulata ja uurida lisamaterjale. Õpilane näeb õpetaja lisatud kommentaare töö juures ja saab kohe teada, mis täpselt tal ülesandes valesti läks. Opiqu koolikontod saab siduda eKooli ja Stuudiumiga. See tähendab, et Opiqu kasutamiseks saab kasutada olemasolevat e-klassipäeviku kontot ning info õpilase kodutöödest liigub automaatselt eKooli või Stuudiumisse.

Kategooriad

E-õpikud

Kooliastmed

 • Eelkool
 • Algkool
 • Põhikool
 • Keskkool

Õppeained

 • Inglise keel
 • Saksa keel
 • Vene keel
 • Eesti keel
 • Vene keel
 • Kirjandus
 • Matemaatika
 • Bioloogia
 • Füüsika
 • Geograafia
 • Keemia
 • Loodusõpetus
 • Inimeseõpetus
 • Inimgeograafia
 • Ühiskonnaõpetus
 • Ajalugu
 • Kunstiajalugu
 • Muusikaajalugu
 • Kunstiõpetus
 • Muusika
 • Tehnoloogiaõpetus
 • Käsitöö ja kodundus
 • Majandus ja ettevõtlusõpe
 • Tööõpetus

Keeled

 • Inglise
 • Vene
 • Eesti
 • Soome

Paketid

 • Õpetaja: €9.90/kuu
 • Õpilane: €4.60/kuu