99math

  • Kasutajad
  • Eesti 22
  • Minu kool 0

99math digiõppevara on loodud matemaatika praktiseerimiseks ja õpilastes motivatsiooni tõstmiseks matemaatika vastu. Seda õppeplatvormi on võimalik kasutada nii klassitunnis kui ka ka iseseisvalt harjutades. Läbi õpianalüütika pakub platvorm õpetajale paremat ülevaadet õpilaste arengust. Uuendusliku platvormi eesmärk on mängustamisvõtteid (gamification) kasutades luua õpilastes soov mängida seda õpimängu nii klassiruumis kui ka vabal ajal. Seeläbi soovime luua õpilastes tugeva vundamendi matemaatikas ning meeldivuse selle õppeaine vastu. Ühtlasi tõsta nende laste ja noorte tõenäosust, tänu tugevale vundamendile matemaatikas, töötada tulevikus tulusatel töökohtadel finants- või tehnoloogiasektoris, teaduses või äris. I kooliastmes aitab 99math saavutada 42 õpiväljundit ja II kooliastmes 66 õpiväljundit. Platvorm on õpetajatele ja koolidele tasuta!

Kooliastmed

  • Algkool
  • Põhikool

Õppeained

  • Matemaatika

Keeled

  • Inglise
  • Eesti
  • Hispaania

Paketid

  • Tasuta