Scratch

 • Kasutajad
 • Eesti 19
 • Minu kool 0

Scratchi abil saab teha interaktiivseid lugusid, mänge ja animatsioone — ning jagada oma loomingut võrgus. Scratch aitab noortel inimestel positiivselt mõelda, süstemaatselt arutleda ja töötada grupis — vajalikud oskused eluks 21. sajandil.

Kooliastmed

 • Algkool
 • Põhikool

Õppeained

 • Kõik ained
 • Eesti keel
 • Hispaania keel
 • Inglise keel
 • Prantsuse keel
 • Rootsi keel
 • Saksa keel
 • Soome keel
 • Vene keel
 • Eesti keel
 • Vene keel
 • Kirjandus
 • Matemaatika
 • Bioloogia
 • Füüsika
 • Geograafia
 • Keemia
 • Loodusõpetus
 • Inimeseõpetus
 • Inimgeograafia
 • Karjääriõpetus
 • Psühholoogia
 • Ühiskonnaõpetus
 • Ajalugu
 • Filosoofia
 • Kunstiajalugu
 • Muusikaajalugu
 • Usundiõpetus
 • Kunstiõpetus
 • Muusika
 • 3D
 • Informaatika
 • Programmeerimine
 • Robootika
 • Tehnoloogiaõpetus
 • Lihtsustatud õppekava
 • Käsitöö ja kodundus
 • Kehaline kasvatus
 • Majandus ja ettevõtlusõpe
 • Riigikaitse
 • Tööõpetus
 • Uurimistöö

Keeled

 • Inglise
 • Vene
 • Eesti
 • Hispaania
 • Prantsuse
 • Saksa
 • Rootsi

Paketid

 • Tasuta