Quizizz

 • Kasutajad
 • Eesti 45
 • Minu kool 0

Quizizz offers free tools to teach and learn anything, on any device, in‑person or remotely. Use friendly competition, replays, powerups, and more to keep every student engaged in mastery. Choose between presenter-led and self-paced live learning experiences. Set a deadline so your students can learn on their own time or create an evergreen link. Share via messaging tools, email, or your LMS. Participants join from any device. Retakes, flashcards and other tools enable independent study and promote mastery. Instantly know what’s working and what isn’t, identify problem areas by participant, class, question, and more. All reports are saved and can be accessed at any time.

Kategooriad

Testide loomine

Kooliastmed

 • Algkool
 • Põhikool
 • Keskkool

Õppeained

 • Kõik ained
 • Eesti keel
 • Hispaania keel
 • Inglise keel
 • Prantsuse keel
 • Rootsi keel
 • Saksa keel
 • Soome keel
 • Vene keel
 • Eesti keel
 • Vene keel
 • Kirjandus
 • Matemaatika
 • Bioloogia
 • Füüsika
 • Geograafia
 • Keemia
 • Loodusõpetus
 • Inimeseõpetus
 • Inimgeograafia
 • Karjääriõpetus
 • Psühholoogia
 • Ühiskonnaõpetus
 • Ajalugu
 • Filosoofia
 • Kunstiajalugu
 • Muusikaajalugu
 • Usundiõpetus
 • Kunstiõpetus
 • Muusika
 • 3D
 • Informaatika
 • Programmeerimine
 • Robootika
 • Tehnoloogiaõpetus
 • Lihtsustatud õppekava
 • Käsitöö ja kodundus
 • Kehaline kasvatus
 • Majandus ja ettevõtlusõpe
 • Riigikaitse
 • Tööõpetus
 • Uurimistöö

Keeled

 • Inglise
 • Vene
 • Hispaania
 • Prantsuse

Paketid

 • Free
 • Super: $10/kuu