WordWall

 • Kasutajad
 • Eesti 12
 • Minu kool 0

Wordwall can be used to create both interactive and printable activities. Most of our templates are available in both an interactive and a printable version. Interactives are played on any web-enabled device, like a computer, tablet, phone or interactive whiteboard. They can be played individually by students, or be teacher-led with students taking turns at the front of the class. Printables can printed out directly or downloaded as a PDF file. They can be used as a companion to the interactive or as stand-alone activities.

Kooliastmed

 • Eelkool
 • Algkool
 • Põhikool
 • Kutsekool
 • Keskkool
 • Kõrgkool

Õppeained

 • Kõik ained
 • Eesti keel
 • Hispaania keel
 • Inglise keel
 • Prantsuse keel
 • Rootsi keel
 • Saksa keel
 • Soome keel
 • Vene keel
 • Eesti keel
 • Vene keel
 • Kirjandus
 • Matemaatika
 • Bioloogia
 • Füüsika
 • Geograafia
 • Keemia
 • Loodusõpetus
 • Inimeseõpetus
 • Inimgeograafia
 • Karjääriõpetus
 • Psühholoogia
 • Ühiskonnaõpetus
 • Ajalugu
 • Filosoofia
 • Kunstiajalugu
 • Muusikaajalugu
 • Usundiõpetus
 • Kunstiõpetus
 • Muusika
 • 3D
 • Informaatika
 • Programmeerimine
 • Robootika
 • Tehnoloogiaõpetus
 • Lihtsustatud õppekava
 • Käsitöö ja kodundus
 • Kehaline kasvatus
 • Majandus ja ettevõtlusõpe
 • Riigikaitse
 • Tööõpetus
 • Uurimistöö

Keeled

 • Inglise
 • Vene
 • Prantsuse
 • Saksa
 • Soome
 • Rootsi

Paketid

 • Basic
 • Standard: €5/kuu
 • Pro: €7.50/kuu

Sildid

sõnapilv