RubricMaker

 • Kasutajad
 • Eesti 3
 • Minu kool 0

Everybody wins when your students know exactly what you are looking for!

 

Rubrics help you articulate your expectations, defining what will be assessed, and describing how it will be evaluated. Clearly expressing what excellence looks like helps students understand what they need to do to succeed.

 

It takes time to create a quality rubric, but this is where the Rubric Maker can help. When you pull-down a component to add to your rubric, assessment criteria is populated for each level! The text is fully-editable so you can customize for the needs of your classroom.

Kooliastmed

 • Algkool
 • Põhikool
 • Kutsekool
 • Keskkool
 • Kõrgkool

Õppeained

 • Kõik ained
 • Eesti keel
 • Hispaania keel
 • Inglise keel
 • Prantsuse keel
 • Rootsi keel
 • Saksa keel
 • Soome keel
 • Vene keel
 • Eesti keel
 • Vene keel
 • Kirjandus
 • Matemaatika
 • Bioloogia
 • Füüsika
 • Geograafia
 • Keemia
 • Loodusõpetus
 • Inimeseõpetus
 • Inimgeograafia
 • Karjääriõpetus
 • Psühholoogia
 • Ühiskonnaõpetus
 • Ajalugu
 • Filosoofia
 • Kunstiajalugu
 • Muusikaajalugu
 • Usundiõpetus
 • Kunstiõpetus
 • Muusika
 • 3D
 • Informaatika
 • Programmeerimine
 • Robootika
 • Tehnoloogiaõpetus
 • Lihtsustatud õppekava
 • Käsitöö ja kodundus
 • Kehaline kasvatus
 • Majandus ja ettevõtlusõpe
 • Riigikaitse
 • Tööõpetus
 • Uurimistöö

Keeled

 • Inglise

Paketid

 • Free
 • Personal: $ 2/kuu
 • Personal: $ 20/aasta
 • Course: $ 200/aasta
 • School: $ 350/aasta

Sildid

hindamismudel